Det er alltid en fordel at behandlingen kan foregå i så stille og rolige omgivelser som mulig. Det er derfor optimalt å ha hesten i rolige omgivelser i god tid før behandlingen påbegynnes, så den kan slappe best mulig av.

 

Gjør kiropraktik vondt på min hest?
Nei, stort sett ikke. Men det kan være ganger, der hesten vil merke litt smerte i sine problemområder.

Må hesten bedøves for å få en kiropraktisk behandling?
Nei, det må den som utgangspunkt ikke. Beroligende og bedøvende stoffer forhindrer nervesystemet å fungere optimalt, og da det nettopp er nervesystemet som vi skal jobbe med, er det ikke ønskelig å påvirke det negativt.
Men om hesten har store smerter, er veldig engstelig eller er vanskelig å jobbe med, kan det være aktuelt å gi den litt beroligende og/eller smertestillende for å gjennomføre behandlingen.

Er det noe spesielt man skal tenke på før en kiropraktisk behandling?
Hvis du vet at din hest har tannspisser eller har andre tannproblemer, er det en god ide å få ordnet det først. Et skjevt eller dårlig bitt gir alltid problemer med hestens evne til å bevege seg korrekt, særlig med rytter på. Dessuten blir resultatet av den kiropraktiske behandlingen ikke optimal, fordi hesten alltid vil spenne seg igjen på grunn av tannproblemene.