Mange lurer på om det er bivirkninger ved kiropraktikk, og hvordan det blir med videre behandling og oppfølging.


Bivirkninger?

Det er ikke bivirkninger ved kiropraktik. Men hesten kan bli trett etter en behandling. Den kan også bli øm/støl etter behandling. Det skjer særlig om hesten har hatt langvarige problemer. Noen ganger kan hesten kan også bli halt etter behandling. Det er ikke behandlingen som gjør hesten halt, men det faktum at behandlingen løsner opp for de kompensasjoner som hesten har gått med, og det primære problemet – nemlig haltheten - blir mer synlig. Dette ses særlig hos hester som har hatt langvarige problemer i bevegelsesapparatet. Økt rumling i tarmene høres enkelte ganger, og en sjelden gang kan det forekomme milde kolikksymptomer.

Behandling – og hva så?
Etter en behandling skal hesten ha fri i minimum 48 timer! Den må gjerne bevege seg, komme ut på utegang/beite, etc., men den skal ikke ris. Man kan arbeide/ri normalt igen etter en ukes gjenopptrening, men det er avhengig av hvor stort og hva problemet er. Hvor mange behandlinger en hest skal ha, er også avhengig av problemets art, men en kontrollundersøkelse med eventuell gjenbehandling 10-14 dager etter første behandling, er det beste og viktigste med hensyn til hestens sunnhet.

Husk!
Kiropraktikk kan ikke erstatte den tradisjonelle veterinærmedisin, men er et godt behandlingsalternativ. Særlig ved problemer i bevegelsesapparatet, ved akutte eller kroniske smerter og som supplement til den tradisjonelle veterinærmedisin. Målet er å gi hesten den optimale behandling, det være seg tradisjonell eller alternativ, eller en kombinasjon av begge.