Kiropraktisk behandling kan brukes sammen med tradisjonell veterinærmedisinsk behandling eller som en behandling for seg selv, alt etter hva som feiler hesten.


Kiropraktikk er som navnet antyder: Kiro betyr hånd på gresk. Kiropraktikk er altså en manuell behandlingsform som kan benyttes til å behandle mange av de problemer hester har i bevegelsesapparatet.

Hvordan virker kiropraktikk?

Virvelsøylen er i sentrum for alle kiropraktiske undersøkelser og behandlinger. Alle nerver til alle organer og muskler i kroppen utspringer derfra. Virvelsøylen er en kompliseret struktur, som med alle sine virvler, muskler, leddbånd, leddkapsler og nerver utgør selve ”rammen”, som hesten er bygget på.

Hvis det er forstyrrelser (det vi på kiropraktorspråk kaller en "låsning") i områder av virvelsøylen, f.eks. muskelspasmer eller betennelse rundt et ledd, vil nervene i det område bli påvirket på en negativ måte som medfører at hesten vil føle smerte i det betente området.

Låsningen vil over tid forårsake et forandret bevegelesmønster hos hesten. Hesten begynner å bruke seg feil og belaster skjevt andre muskelgrupper i et forsøk på å beskytte det området som er låst og betent. Hesten kompenserer, og kompensasjonen vil over tid gi anledning til overbelastningsskader andre steder i bevegelsesapparatet, som gaffelbåndsskader, og gi ytterligere problemer som f.eks. halthet.

En "ond sirkel"-effekt har oppstått

Ved en kiropraktisk undersøkelse finner man låsningene, og behandler dem hver for seg. Når en kiropraktisk låsning blir løsnet, begynner nervene som tidligere har vært stresset å fungerer bedre. Når normal nervefunksjon er gjenopprettet følger bedre blodsirkulasjon og oksygenering til musklene som nerven forsyner og herved forsvinner smerten og normal bevegelighet og funksjonsdyktighet gjenopprettes.

Det er en generell misforståelse, at man ved kiropraktisk behandling setter virvler/ledd tilbake på plass fordi de er ”hoppet ut av ledd”. Noe sånt forekommer ikke. Kiropraktikk hjelper med å gjenopprette leddets normale bevegelighet og herved gjenopprettes normal nervefunksjon.

I kiropraktikken jobber man spesifikt med nervesystemet

I motsetning til den tradisjonell veterinærmedisin, der vi går inn og behandler først etter at skaden er oppstått, har vi med kiropraktikken en mulighet for å forebygge skader, fordi vi ved behandling hjelper hesten å fungere normalt.